Programma

 

Zaterdag
04 juni 2016

15:00

Opening v/h congres door de voorzitter dr. Annette 1. Bierman

Lezingen met koffie-/theepauze

Professor dr Hendrik Deelstra, Antwerpen
"De internationale samenwerking van de apothekers van 1913 tot aan de tweede wereldoorlog"

Dr Piet H. Vree, Maasdam
"Dirk Blankenbijl (1795-1872), stadapotheker te Dordrecht"

Wouter Klein M.A., Gouda
"Krantenadvertenties (18de eeuw) als nieuwe bron voor farmaceutische geschiedenis"

17:30 Vertrek naar het Van der Valk Hotel
18:30 Aperitief (aangeboden door de Kring)
19:30 Diner

Zondag
05 juni 2016

10:00

Algemene Ledenvergadering

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen secretaris
 4. Verslag van de Algemene vergadering op 14 juni 2015 te Leiden
 5. Jaarverslag 2015 door de secretaris
 6. Financieel verslag 2015 en bepalen contributie 2017
 7. Bestuurswisseling. Mevrouw K. van Gelder-Vermeulen neemt afscheid.
  Als nieuw bestuurslid wordt voorgesteld de heer Peter C. van den Hooff M.A.
 8. Congresplanning 2017 - 2018.
 9. W.v.t.t.k.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting
10:30

Lezingen met koffie-/theepauze

Mevrouw dr S.M.W. van Zanen, Leiden
is onlangs gepromoveerd op een proefschrift over Carolus Clusius (1526-1609) en zal ons iets vertellen over "de onbekende correspondent van Clusius uit Vlaanderen"

Peter C. van den Hooff M.A. , Amersfoort
"zal spreken over het farmaceutisch historisch onderzoek aan de Universiteit Utrecht"

Professor dr Harmen Beukers, Leiderdorp
"A.J.C. Geerts ( 1843-1883), Nederlandse apotheker in Japan"

13:00 Einde congres - lunch in het Meeting House 

 

Er is na afloop van de lunch gelegenheid tot het maken van een stadswandeling door het historische hart van Dordrecht.